fbpx

Byggledare mät

 • Stockholm
 • Ansökningarna har stängts

Exact AB

Tunnelbanan STHLM – Exact har vunnit ett historiskt stort kontrakt, på totalt 10 år, där vi har behov av kunnig och erfaren personal.

Exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 • Rollen som byggledare mät kan omfattar följande arbetsuppgifter:
 • Vara projektets kontaktperson i mät- och mängdregleringsfrågor
 • Svara för samordning av geodetiska mätfrågor inom projektet
 • Att bevaka att entreprenader planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med de mätningstekniska kraven
 • Ansvara tillsammans med övrig byggledning, för kontroll av utförd produktion i entreprenader med avseende på kostnader och utförda mängder
 • Genomföra stickprovskontroller i entreprenaderna
 • Säkerställa kvaliteten på mätdata för underlag för projektering
 • Ajourhålla mätningstekniskt underlag (kodlistor, stomnät mm)
 • Sammanställa underlag från stomnätsleveranser
 • Sammanställa levererad inmätningsdata
 • Medverka i framtagande av relationshandlingar och förvaltningsdata

Skallkrav:

 • Minst 3 års yrkesmässig erfarenhet av arbete med geodetiska mätfrågor i infrastrukturprojekt avseende anläggning, tunnel eller BEST. Eller erfarenhet från uppdrag som byggledare för Mät i beställarorganisation, då i infrastrukturprojekt avseende anläggning, tunnel eller BEST.
 • Högskoleexamen eller tekniskt gymnasium eller annan relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet inom geodetisk mätning
 • Minst 3 års erfarenhet av utsättning i produktion. Erfarenhet av uppdrag inom mätning och mängdreglering av entreprenadarbeten i infrastrukturprojekt.
 • Erfarenhet av arbete med mät- och ersättningsregler
 • Dokumenterad utbildning och kunskaper i MER, Anläggnings AMA och entreprenadjuridik
 • Kunskap i moderna programvaror kopplade till geodetisk mätning, typ Geo, Gemini och Topocad.
 • Kunskap i hantering av 3D modeller
 • Erfarenhet av arbete med geografisk information i olika referenssystem
 • Erfarenhet av arbete inom teknikområden som mark, berg, konstbyggnad och BEST
 • Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
 • Kunskaper om svenskt regelverk SIS TS 21143:2016, SIS TS 21144:2016

Exact har nu många stora projekt i Stockholm där vi nu och framöver ska tillsätta byggledare Mät i beställarorganisationer. Vi har duktig personal med behöver förstärka gruppen med resurser som har erfarenhet av större infrastrukturprojekt. Vi tror att man antingen skall ha varit drivande mättekniker, mätchef eller Byggledare Mät. I rollen skall man ansvara för att byggleda, kontrollera och guida entreprenörerna i projektets mätfrågor. Vidare skall man utföra kontroller och mängdberäkningar. Man arbetar i en projektgrupp på respektive projekt/etapp, men tillhör Exact Management, en grupp kunniga kollegor som ser till att man får erfarenhetsutbyte, vidareutveckling känner sig trygg i rollen.

För ytterligare information om utbyggnaden besök respektive projekts hemsida:

0
0
2021-06-30