fbpx

Svar till: Lutande area i terrängmodell

Forum Mätteknik allmänt Lutande area i terrängmodell Svar till: Lutande area i terrängmodell

    said
      Absolut, antingen tas modellinformationen fram om du klickar på Data/Modellinformation eller så beräknar du Modell mot modell och som yta efter bearbetning väljs en referensnivå.

      Lycka till!