fbpx

Svar till: Funderar att plugga till mätningstekniker

Forum Mätteknik allmänt Funderar att plugga till mätningstekniker Svar till: Funderar att plugga till mätningstekniker

  landskaparen
   Kul att du funderar på yrket! Ett bra yrkesval.
   Övergripande så är det ett väldigt brett spektra vad man kan göra som mätningstekniker, och inom vad man nichar sig eller hamnar i. Man blir nog aldrig fulllärd inom yrket.

   En av de vanligaste jobben för en mätare är som utsättare eller ofta benämt som “produktionsmätning” inom antingen bygg eller anläggning. Man sätter ut punkter / linjer för yrkesarbetare så att de kan bygga. Inom bygg är man oftast på ett “storbygge” eller bostadproduktion. Där börjar det kanske med pålning, grundläggning, inre va. Därefter följer stomlinjer och alla detaljer som ska byggas.

   För att kunna göra det så måste man ha läst ritningarna och behandlat de digitala ritningsfilerna ( oftast dwg-filer också kallade modeller) och tagit ut det väsentliga datat från dom och omvandlat de till ett format som mätutrustningen pratar. Sedan överför man det till sin utsättningsutrustning ( totalstation/GPS (beroende på noggrannhetskrav) med handdator ). Det är ofta så dagen börjar eller slutar. Sedan åker man till en byggarbetsplats om man är konsult eller går ut ur boden om man är anställd mätare på ett byggföretag.

   Man pratar med den som vill ha nått gjort, typ arbetsledare, projektledare etc. och sätter ut dom sakerna med sin utrustning. Är man mätkonsult så åker man vidare till nästa jobb och gör samma sak, tar reda på vad som ska sättas ut, tar reda på ritningarna, fipplar med de digitala ritningarna, sätter ut. O repetera.
   Är man på betongvalv och sätter ut våning efter våning kan det bli lite enformigt, men det är däremot förutsägbart och inte särskilt stressigt.

   Har man många byggen så är det stressigt och ibland oförutsägbart. Men man lär sig mycket. Utsättare är oftast “byggiga” och kan och behöver hantera kunder. Ofta är man mitt i smeten, spindeln i nätet. Blir det fel så är det “alltid utsättarns fel” och så måste man debattera det.

   Man kan också bli inmätare av någon form. Då mäter man in befintliga saker alternativt nybyggda saker, och hanterar det datat till olika digitala produkter. Mer ensamarbete, mer tekniskt, mer natur. Beroende på vilken typ av inmätning såklart. Järnväg, väg, skog etc. Skulle säga att det är en annan mentalitet hos renodlade inmätare än utsättare. Som inmätare kan man åka på att ligga ute på inmätningsuppdrag, men det beror på företag. Men är man villig o göra det så finns det mycket jobb.
   Men det finns massor med andra mättjänster, men på nåt sätt är nog utsättare och inmätare de två grundbenen som finns.

   En lista som säkert missat en hel del – de flesta av dessa punkter kan man specialisera sig i:
   Infrastruktur/Trafikverksmätning (väg/järnäg)
   Stomnät
   Projekteringsinmätning
   Byggutsättning
   Anläggningsutsättning
   Kontrollprogram
   Sättningsmätning
   Tunnelmätning
   Mobil mätningsteknik/datafångst av väg och järnväg
   Flyg- och helikopterburen mätningsteknik/datafångst
   Sjömätning / ekolod / bottenkartering
   Scanning Skanning anläggningar och byggnader Scanning
   Geodata – samordning och framställning
   UAV/Drönare
   Mängdning
   Mängdreglering
   Beställarstöd
   Maskinstyrning
   Privat hus
   Vill du läsa en beskrivning av hur en vanligt återkommande dålig dag ser ut, och som ger en lite smak av hur det tyvärr ofta kan vara som produktionsmätare, så läs min text http://www.landskaparen.se/jakten-pa-dwger-i-en-pdf-varld/
   Men det är ett givande yrke för den som vill lära sig och utvecklas. Arbetsmarknaden känns från mitt håll riktigt törstig efter folk. Dock ska man ha med sig att det är superberoende av byggkonjukturen, särskilt som nyanställd.

   Det finns gjott om jobb. Är man driftig och villig att lära sig dessutom är det svårt att inte få jobb. Men man ska ha i åtanke att som mätare så produerar man resultat. Det finns ingen plats för att bara hänga eller att stå av tid som mätare, kanske på nån kommunavdelning iofs. Man får betalt för sin kompetens. Andra litar på att du gör rätt, så sitt förtroende kan man snabbt förbruka, särskilt om man har svårt att erkänna att man gjort fel.

   Då en naturlig övergång till lön. Ingångslöner har jag inte så bra koll på men från 24-28 låter rimligt beroende på bakgrund, personlighet, kunskapsnivå etc. Utvecklingen är nog mest beroende på en själv och hur mycket värde man tillför till företaget. Ju självständigare man är, detso mer man förstår regelverk, ju mer man kan ta an sig hela jobb och lära upp andra så trycks lönen upp bra. Kolla andra trådar som pratar om det mer. 35 bör man ju komma upp inom nått år åtminstonne och o säg ett snitt på 41kkr som yrkeskollen säger om man är en kompetent självständig mätare efter 4-10 år. Utvecklingen beror på en själv. Intressant o höra andras tankar kring det.

   Sammanfattat. Bra jobb, men ett ansvarsfullt jobb. Ibland stressigt, men kan vara gött. Underlättar om man är inte har tummen mitt i handen. Hitta en bra arbetsgivare som är villig att lära dig. Fokusera på att lära dig mer än på ingångslön. Det ger bäst utväxling