fbpx

Svar till: Leicas nya maskinstyrning

Forum Maskinstyrning Leicas nya maskinstyrning Svar till: Leicas nya maskinstyrning

  Erik Alfred
   Vet inte riktigt vad du menar med logg filer.
   Men du behöver ingen extra information på minnet för att kunna läsa filerna, viktiga är att strukturen blir korrekt.
   Du tar med alla filer du har för avsikt att använda i maskinen, sen är du klar.
   Loc fil är alltid bra att lägga med, men finns i panelen om man glömmer av att lägga till den.