fbpx

Svar till: Gemini terräng

Forum AMA & Mängdreglering Gemini terräng Svar till: Gemini terräng

    johnzzon
      Jag förstår inte varför ingen föreslår Civil 3d? Om vi bortser från hanterandet av mätdata så finns det väldigt stora fördelar att sitta med samma programvara som projektorerna gör. Att bygga modeller för maskinstyrning och/eller mängdning är inget annat än 3d-projektering, även om servettskissen man utgår från har stämpeln bygghandling.  Och då finns all anledning att titta på de program som projektörerna använder.

      Fatta hur skönt det är att kunna ta över projektörens filer och börja jobba vidare med dem. Inga konverteringar, dödad dynamik eller annat onödigt. Först då kan man börja prata om BIM på riktigt.