fbpx

Svar till: Nollmätning inför spont kontrollprogram.

Forum Mätteknik allmänt Nollmätning inför spont kontrollprogram. Svar till: Nollmätning inför spont kontrollprogram.

  TreBen
   Det kan ju vara allt från 1 mm till 10 cm som ska detekteras. Om det är en utförandeentreprenad = fråga beställaren. Om det är en totalentreprenad eller att det om det ingår i utförandeentreprenaden att konstruera den, fråga dem.

   Metodik och osäkerhet i mätningarnan ska grunda sig i den, av konstruktören eller geoteknikerns gjorda, riskbedömningen om hur mycket sponten får röra sig innan man ska slå larm (larmgräns) eller stopp ( stoppgräns).

   Tyvärr så är det ju inte alltid man får veta detta utan man får fråga.

   Man brukar säga att metoden som krävs för att detektera rörelsen, initialt, ska ha 1/5 av larmvärdet i mätosäkerhet. Titta i SIS-TS 21143:2016. Den är gratis att ladda ner. Googla. Där finns ett kapitel kring rörelse och sättning/hävning.

   1 mm innebär digital avvägning eller tracker för plankoordinater. 3-4 mm kräver en 0,5 mgon todde.

   Men som grund skulle jag säga ett nät, med minst fyra fasta prismor, inte reflexer, kring sponten. Gärna med så långa avstånd som möjligt. Etablera sedan med hjälp av satsmätningar 2-3 helsatser och minst fyra uppställningar på olika platser så att det blir spridning. Nätutjämning för att få fram ett spänningsfritt nät.