fbpx

Svar till: Konsultbasis eller inhouse anställd?

Forum Mätteknik allmänt Konsultbasis eller inhouse anställd? Svar till: Konsultbasis eller inhouse anställd?

  Maetslusk
  SE
   Som konsult upplever jag det mer att man “rycker ut och mäter” medan man är med i produktionen på ett annat sätt i en entreprenadfirma…dvs man gör mer mängdningar, uppföljningar och ritningar .

   Som konsult har man chansen att få jobba mer med olika typer av mätningar…vara med på lite mer ovanliga mätjobb osv medan man som jag som jobbar åt en mindre markfirma för tillfället, mest gör maskinmodeller och mängdar (både utförda jobb samt kalkyljobb) samt gör relationsinmätningar och rätt så lite “riktig utsättning”

   Samtidigt som det är mer omväxlande som konsult så är det “tryggare” på firma då man jobbar med samma personer …både gubbar ute och platsledning…man träffar också sina arbetskollegor som man är anställd tillsammans med varje dag…det gör man ju inte som konsult så där är man mer “ensam”

   Jag har jobbat nästan lika mycket som anställd i kommun, som Konsult och som anställd i entreprenadfirma och har man chansen tycker jag man ska prova allt