fbpx

Svar till: Stomnät, noggrannhet och prismor

Forum Mätteknik allmänt Stomnät, noggrannhet och prismor Svar till: Stomnät, noggrannhet och prismor

  Aune
   Börjar närma mig slutet av bygget på en hall på ca 80000 kvadratmeter så känner att jag kan bidra med hur vi löste det här.

   Det var i allmänhet långa avstånd till prismor, men i och med att vi alltid etablerade mot flera prismor med god fördelning över riktningar så blir uppställningen väldigt tillförlitlig i plan. Dock så gör de långa avståenden att det kan bli fel i höjder, varför vi hade ett separat höjdnät med precisionsavvägda höjdfixar jämt fördelade över byggnaden. Vid uppställningar hämtade vi alltid höjder från dessa höjdfixar. På så sätt så stämmer höjderna väl överens mellan stationsetableringar, uppställda lasrar, och mätning med olika slitna stångar. Hemövning blir att uppskatta kostnaden per mm avvikelse mellan grusjustering och färdig höjd betonggolv.

   Att flytta in bakrikt in på stålstommen fick vänta ett tag då stommen kan röra sig rätt mycket innan tak och entresol är på plats.

   En annan anekdot är att stommen inte verkade passa jättebra vid montering. Gjorde en liten överslagsräkning på stålet enligt följande:
   Huset är 325 meter långt..
   Stålet är tillverkat i fabrik, ca 20 grader i lokalerna.
   Lokalt 5 minusgrader ger en temperaturskillnad på 25 grader celsius.
   Med en värmeexpansion på 1,2*10^(-5) per grad så får vi då lite drygt 9 centimeter längdskillnad i stålet längs byggnadens långsida.

   Detta gör att det är värt att vänta med att flytta in stomnätet tills byggnaden stabiliserat sig. Men skillnaden i avstånd mellan mätpunkt och bakrikter gör att höjden blir otillförlitlig varför användning av lokala höjdfixar är att föredra.