fbpx

Svar till: gnss baslinjer & punktpar i anslutningsnät

Forum Mätteknik allmänt gnss baslinjer & punktpar i anslutningsnät Svar till: gnss baslinjer & punktpar i anslutningsnät

  tessan
  SE
  6.3 Anslutningsnät i plan
  6.3.1 Allmänt
  Anslutningsnät i plan ska mätas med GNSS-teknik, enligt tabell A.8 och A.10.
  6.3.2 Planering
  Anslutningsnätet ska planeras, rekognoseras och dokumenteras skriftligt innan markering, siktröjning eller
  andra åtgärder utförs.
  Anslutningsnät i plan kan planeras enligt rekommendationer i HMK-Ge:GPS.4.1 och anslutas till närliggande
  överordnat nät. Anslutning ska utföras mot minst 4 punkter som ska omsluta det nya nätet, passivt eller aktivt
  realiserat.
  När det nya anslutningsnätet ansluter mot ett befintligt anslutningsnät, ska förutom de närmast belägna
  punkterna i överordnat nät, även de närmast belägna anslutningspunkterna i befintligt nät ingå.
  För parpunktsnät gäller även att:
  — anslutningspunkter ska placeras parvis med minsta avstånd mellan punkterna i paret på 500 meter.
  Optisk sikt ska finnas mellan dessa parpunkter
  — avståndet mellan respektive punktpar bör inte understiga 1 km och inte överstiga 3 km.
  Största avstånd till riksnätspunkter vid etablering av anslutningsnät bör vara 20 km. Observationstiden i
  sessioner bör anpassas till längsta avståndet mellan ingående punkter i sessionen.

  Texten är tagen från SIS-TS_21143_2016.

  https://www.sis.se/api/document/preview/8019218/

  Hoppas det hjälpe lite 🙂