fbpx

Svar till: gnss baslinjer & punktpar i anslutningsnät

Forum Mätteknik allmänt gnss baslinjer & punktpar i anslutningsnät Svar till: gnss baslinjer & punktpar i anslutningsnät

  tessan
  SE
   6.3 Anslutningsnät i plan
   6.3.1 Allmänt
   Anslutningsnät i plan ska mätas med GNSS-teknik, enligt tabell A.8 och A.10.
   6.3.2 Planering
   Anslutningsnätet ska planeras, rekognoseras och dokumenteras skriftligt innan markering, siktröjning eller
   andra åtgärder utförs.
   Anslutningsnät i plan kan planeras enligt rekommendationer i HMK-Ge:GPS.4.1 och anslutas till närliggande
   överordnat nät. Anslutning ska utföras mot minst 4 punkter som ska omsluta det nya nätet, passivt eller aktivt
   realiserat.
   När det nya anslutningsnätet ansluter mot ett befintligt anslutningsnät, ska förutom de närmast belägna
   punkterna i överordnat nät, även de närmast belägna anslutningspunkterna i befintligt nät ingå.
   För parpunktsnät gäller även att:
   — anslutningspunkter ska placeras parvis med minsta avstånd mellan punkterna i paret på 500 meter.
   Optisk sikt ska finnas mellan dessa parpunkter
   — avståndet mellan respektive punktpar bör inte understiga 1 km och inte överstiga 3 km.
   Största avstånd till riksnätspunkter vid etablering av anslutningsnät bör vara 20 km. Observationstiden i
   sessioner bör anpassas till längsta avståndet mellan ingående punkter i sessionen.

   Texten är tagen från SIS-TS_21143_2016.

   https://www.sis.se/api/document/preview/8019218/

   Hoppas det hjälpe lite 🙂