fbpx

Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

Forum AMA & Mängdreglering Mängdförteckning eller ritningar? Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

    USB
      Vid upprättade av mängdförteckning ska alla enheter kontrolleras gentemot MER Anläggning. I de fall MER Anläggning frångås ska tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler upprättas, även kallad OMER. En mall, OMER, upprättats för de koder som åberopas.