fbpx

Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

Forum AMA & Mängdreglering Mängdförteckning eller ritningar? Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

    Mätaren72
      Hej allihopa, hur mängdar man ifall man har fått en ritning med tvärsektion? Förutom att slänten i ritningen är 1:1, är schakten även spontad, ska man mängda 1:1 eller ska man mängda mot sponten? Entreprenören har lagt fyll mot sponten, mängdar man då olika ifall det int eär specificerad?