fbpx

Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

Forum AMA & Mängdreglering Mängdförteckning eller ritningar? Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

    Maetslusk
    SE
      om det är ritat spont och E har utfört spont så ska det ju mängdas som spont?…eller så förstår jag inte frågan riktigt…du kan ju inte ha en tvärsektion utan spont om det ska spontas?