fbpx

Svar till: Mätplanering – kvalitet – kontroll

Forum Mätteknik allmänt Mätplanering – kvalitet – kontroll Svar till: Mätplanering – kvalitet – kontroll

  USB
   Hej, demokrati och självstyre fungerar sällan bra i organisatoriska sammanhang som detta, och det bör vara en samordnare då organisation eller uppdrag växer.

   Samordnaren ska driva verksamheten genom att sätta upp mål, skaffa resurser, planera arbetet och utvärdera organisation, arbetssätt och måluppfyllelse. Brister i målstyrning innebär ofta att grupper drar åt olika håll med efterföljande dyrbar samordning. Bristande utblick innebär att problem blir lösta utan att man anpassar sig till verkligheten. Utebliven eller felaktig utvärdering kan leda till att personalen arbetar på fel sätt eller i fel riktning utan att veta om det.

   Jag har själv försökt på alla organisationsstorlekar, jobbat ensam, i mindre grupper, i större grupper och nu leder jag mätningsorganisationer på upp till 50 pers på större projekt.