fbpx

Svar till: Lägeskontroll

Forum Mätteknik allmänt Lägeskontroll Svar till: Lägeskontroll

    jensinho
      Om du mäter in sockeln så kan du jämföra mot K-ritning och om du mäter in fasaden så kan du jämföra mot A-ritning.