fbpx

Svar till: CBB.3111 och CEC.4111

Forum AMA & Mängdreglering CBB.3111 och CEC.4111 Svar till: CBB.3111 och CEC.4111

    Maetslusk
    SE
      Har du delat schakten i fall A och B? Du kan ju aldrig fylla mer Fall A massor än du schaktar upp…sedan förstår jag inte hur man kan räkna Fall A massor efter typritning…står det angivet hur mycket som kan vara fall A där??