fbpx

Svar till: ICON 3D VA-filer

Forum Maskinstyrning ICON 3D VA-filer Svar till: ICON 3D VA-filer

  Maetslusk
  SE
   Jag brukar ha en punktfil med brunnar  samt en VA plan som bakgrundsfil som hjälp…Hur jag gör maskinfilerna beror mycket på hur jobbet ser ut…är det många och långa stick så brukar jag skapa en terrängmodell…är det mestadels långa ledningssträckor med få avsättningar så fungerar väglinje bra (problemet där är ju att det kan bli många filer). Avsättningar kan maskinisten oftast gräva med bakgrundsritningen som hjälp i plan …höjden blir ju plan vinkelrätt ut från väglinjen men oftast är det ju bara några meter det är frågan om och det duger ju för schakten

   Alla höjder brukar jag köra med vattengångshöjder, på det viset behöver jag inte bry mig om ledningsbäddens tjocklek (arbetsledningen brukar alltid ha synpunkter på tjockleken) samt att det enkelt går att jämföra med ritningshöjderna

   Jag har en “mall” för hur vi hanterar maskinfiler överlag …på det sättet får vi mer standardiserade modeller vilket underlättar för maskinisterna och även för oss ( exempelvis så döper vi filerna markplan_SB= schaktbotten…markplan _FM = samma modell fast färdig markyta osv osv)