fbpx

Svar till: Utspetsning vid rörledning

Forum AMA & Mängdreglering Utspetsning vid rörledning Svar till: Utspetsning vid rörledning

  Maetslusk
  SE
   Förtydligande om min kommentar om att man ska mängda som det är utfört :

   1. Du får enbart ta betalt för de jobb du utför…utförs inte utspetsning får man naturligtvis inte ta betalt för det oavsett vad som står i MER och AMA…man kan ja men…

   2.De jobb du utför tar du betalt för enligt MER…Som påpekats är det då oftast via teoretiska sektioner…däremot kan tex utspetsningar ske längs med hela rörgraven om berget dyker upp och försvinner lite hur som helst…då kan ju utspetsningslängderna överlappa varandra

   3. Om det enligt handlingen ska utföras ett jobb (tex utspetsning) så ska man ta betalt för det…den mängden kan såklart ingå i någon annan post i MF…men då ska det klart framgå att den mängden ingår i tex ordinarie jordschaktsposten…och då skulle jag ändå mängda utspetsningen extra…schaktar man extra ska man ha mer betalt…

   4. Det brukar stå såhär i handlingarna: AMA gäller de delar man åberopar i MF/TB…MER gäller i sin helhet…Vilket innebär att man kan ta de delar av AMA som är aktuella…MER gäller hela boken…så finns det reglerat hur man ska mängda tex utspetsning i MER så gäller detta…om det inte specifikt finns något i någon högre rangordnad handling att det är ett undantag från MER