fbpx

Utspetsning vid rörledning

Forum AMA & Mängdreglering Utspetsning vid rörledning

 • Inlägg
  jensinho
   Hej!

   Vi håller på att lägga VA nu och jag hittade en skiss i AMA som säger att man ska ha utspetsning vid övergång från jordschakt till bergschakt.
   Ska man ha utspetsning vid hela bergschakten eller bara vid övergången?

   Skissen heter Figur AMA CBB.31/1

   Tack!

  Visar 1 svar - 1 till 5 (av 5 totalt)
  • Svar
   Maetslusk
   SE
    All utspetsning (både för väg och rör) är för att det inte ska bli en knäck vid övergången mellan berg/jord…så du ska ha utspetsningen som figuren visar dvs minst 3 m från bergkant och ut i jordschakten…nästa fråga är om ni hargjort någon?…du ska ju mängda som det utförs så platsledningen borde kunna svara på hur det utförts
    jensinho
     Tack för svar!

     Vi ska börja spränga snart så vi har inte lagt någon utspetsning tidigare. Ok jag tänkte mängda enligt figuren, men man ska alltså mängda enligt utfört?

     Maetslusk
     SE
      Om man enligt handlingarna ska ha utspetsning så ska  man ju göra en …då tar man också betalt för att man gjort en sådan…tar man betalt och MER gäller så är det enligt MER man mängdar…man får ju aldrig ta betalt för något man inte gjort

      Tänk alltid såhär när man har reglerbara jobb:

      1 Allt ska göras enligt gällande handlingar

      2 Allt man gör ska man ta betalt för…antingen via MF eller ÄTA

      3 Allt man gör ska man ta betalt för enligt gällande avtal…då oftast AMA med tillhörande MER…vid ÄTA kan det finnas andra avtal

      Daniel
      SE
       Börja med att läsa vad som står i den utgåva av  AMA / MER som projektet är anslutet till.

       När de kommer till schaktvolymer så är det oftast teoretisk sektion som gäller för att mäta volymer, inte efter hur det är utfört.

       Vad gäller Utspetsning så är det inte säkert att du har rätt att ta betalt för den volymen, läs under kod CBB.3 i MER vad som ingår i ersättning. ( varierar lite beroende på utgåva ).

        

        

        

        

        

       Maetslusk
       SE
        Förtydligande om min kommentar om att man ska mängda som det är utfört :

        1. Du får enbart ta betalt för de jobb du utför…utförs inte utspetsning får man naturligtvis inte ta betalt för det oavsett vad som står i MER och AMA…man kan ja men…

        2.De jobb du utför tar du betalt för enligt MER…Som påpekats är det då oftast via teoretiska sektioner…däremot kan tex utspetsningar ske längs med hela rörgraven om berget dyker upp och försvinner lite hur som helst…då kan ju utspetsningslängderna överlappa varandra

        3. Om det enligt handlingen ska utföras ett jobb (tex utspetsning) så ska man ta betalt för det…den mängden kan såklart ingå i någon annan post i MF…men då ska det klart framgå att den mängden ingår i tex ordinarie jordschaktsposten…och då skulle jag ändå mängda utspetsningen extra…schaktar man extra ska man ha mer betalt…

        4. Det brukar stå såhär i handlingarna: AMA gäller de delar man åberopar i MF/TB…MER gäller i sin helhet…Vilket innebär att man kan ta de delar av AMA som är aktuella…MER gäller hela boken…så finns det reglerat hur man ska mängda tex utspetsning i MER så gäller detta…om det inte specifikt finns något i någon högre rangordnad handling att det är ett undantag från MER

       Visar 1 svar - 1 till 5 (av 5 totalt)
       • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämnet.