fbpx

Svar till: Mäta linjer

Forum Instrument Mäta linjer Svar till: Mäta linjer

  Magnus
   Det går att göra på lite olika sätt. Du kan ange att en linje ska startas med en styrkod som läggs till med ett mellanslag efter punktkoden. I Topocad kallas detta kontrollkod. Dessa styrkoder/kontrollkoder använder jag oftast:

   .     Linjestart
   −   Linjeslut (Den här är inte nödvändig eftersom en linjestart alltid skapar en ny linje i Topocad, men det kan vara bra att ha som vana att göra ett linjeslut. Det blir då tydligare direkt i handdatorn vilka linjer som hänger ihop och du ser då lättare om du kodat fel.)
   −.  Linjeslut (sluten linje).

   Mäter du två olika linjer kan det se ut så här:

   1. LKKK .    Linjestart för körbanekant med kantsten
   2. LKKE .    Linjestart för körbanekant utan kantsten
   3. LKKE      Punkt på linje för körbanekant utan kantsten
   4. LKKK      Punkt på linje för körbanekant med kantsten
   5. LKKK −   Linjeslut för körbanekant med kantsten
   6. LKKE −.  Sluten linje för körbanekant utan kantsten

   Du kan också ange flera punktkoder efter varandra om det är ett objekt som ligger på linjen, eller om det är en linje som avslutas och en annan som startas i samma punkt, till exempel så här:

   7. LKKK – LKKE .

   Vill du mäta två linjer samtidigt som är av samma typ kan du ange en annan punktkod och sedan byta i Topocad efter att du importerat dina mätningar så att de hamnar på rätt lager, med rätt attribut mm om du använder det.

   Du kan också ange punktnumret med ett tillägg, till exempel så här:

   1.1 LKKK   Linjestart linje 1
   1.2 LKKK  Punkt på linje 1
   1.3 LKKK  Punkt på linje 1
   2.1 LKKE  Linjestart linje 2
   2.2 LKKE  Punkt på linje 2
   1.4 LKKK  Punkt på linje 1

   För att kunna importera flera linjer samtidigt måste du i Topocad under systeminställningarna se till att multipla linjer är förbockade:
   System >> Mätning >> Mätning >> Tillåt multipla linjer