fbpx

Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

Forum AMA & Mängdreglering Mängdförteckning eller ritningar? Svar till: Mängdförteckning eller ritningar?

    Maetslusk
    SE
      Precis som Jakob skriver…du ska följa det som står i bygghandlingen…(ritningar är bygghandlingar…AMA är inte bygghandling om det inte speciellt hänvisas till den )Teknisk beskrivning talar om hur du ska utföra jobbet och då säger den att det ska utföras enligt tex tvärsektioner ELLER enligt AMA XXX.XXX

      I MER står det att du ska använda Släntlutning 1:1 i rörgravar…om inte annat angivits