fbpx

Svar till: SBG Geo VS TopoCAD

Forum SBG Geo SBG Geo VS TopoCAD Svar till: SBG Geo VS TopoCAD

  Maetslusk
  SE
   Tänker börja med att tala om att jag nästan uteslutande använder GEO även om jag har tillgång till TOPOCAD…och har även en äldre version sedan gammalt (TOPOCAD 5.1 ) som jag inte använt på många år.

   Anledningen till mitt köp av topocad 5.1 på den tiden var för att kunna framställa speciellt VA relationer på ett smidigt sätt och överlag är ju Topocad ett bra grafiskt redovisningsprogram (till skillnad från GEO som är mer beräkningsprogram i grunden )

   På senare år tycker jag Topocaden har kommit starkt med en rätt så intressant mängdberäkningsmodul vilken verkar vara mer smidig än GEOs MBS samtidigt som GEOs VA modul är bra och lättanvänd

   Så vilken som är bäst är nog mest en fråga om vad man vill ha ut av programmet…bra grafiska presentationer eller ett mer beräkningsmässigt program…sedan är ju det bästa programmet alltid det man själv behärskar bäst

   Skulle jag börja om som mätare idag och vara tvungen att välja något så skulle jag nog välja Topocad just för det grafiska…beräkningsmässigt är de nog likvärdiga men olika sätt att arbeta på vilket är anledningen till att jag inte använder Topocad …svårt att lära en gammal hund att sitta