fbpx

Svar till: Konvergensmätning

Forum Mätteknik allmänt Konvergensmätning Svar till: Konvergensmätning

    USB
      Detta är en uppgift som man oftast lägger ut till en konsult. En extensometer är en bult som borras in i berget. Den har 2-3 ankarpunkter som bulten fäster med i berget. Avstånden mellan ankarpunkterna är noggrannt definierade och sensorerna som registrerar rörelser är kopplade till en låda som registrerar och sänder data vidare till någon server. Så om det är spänningar eller små rörelser mellan ankarpunkterna så visas det ofta då i något webbaserad insynslösning.

      Var obs på att det inte alltid ges realtidsvärden, utan t.ex. med en avläsning i timmen eller vad man själv definierar. Då kan man också sätta larmvärden, baserade på bergklasser. Så får man då besked om rörelsen går förbi vissa nivåer och måste göra några åtgärder som ofta står beskrivet i teknisk beskrivelse för mark/berg. Extensometrar monteras ofta där spann är stora eller vid rampnosar. Placeringar brukar finnas beskrivet på ritningar i B-serien.