fbpx

Streck-poster i mängdförteckning

Forum AMA & Mängdreglering Streck-poster i mängdförteckning

 • Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 1 år sedan av tessan.
 • Inlägg
  jensinho
  Jag har en fråga:

  Vad betyder det när det är streck-poster i mängdförteckningen?

  Det finns väl ett streck, två streck, 3 streck och fyra streck?

Visar 1 svar (av 1 totalt)
 • Svar
  tessan
  SE
  Det står i början av MER ”Skrivsätt i mängdförteckning”.

  Enligt MER kan mängduppgift under aktuell kod och rubrik utelämnas i mängdförteckning i följande fall.

  1. När ersättning för arbetena ingår i ersättning för angivna arbeten under rubriken Allmänna kostnader under PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING.
  2. När det under kod och rubrik i MER framgår att ersättning in- går i ersättning för annan kod och Under sådan ”annan kod och rubrik” framgår det också under Komplettering av er- sättningsregeln att ersättning för annat arbete ingår.
  3. När det under Anmärkning under kod och rubrik i MER fram- går att ersättning ingår i ersättning för annat arbete, till exempel ”Ersättning ingår i ersättning för arbeten där ZBE är åberopad”. Detta innebär att ZBE ska finnas i mängdförteckningen och vara streckad i alla fyra kolumnerna (”fyrstreckad”) samt vara medtagen i den tekniska Enligt MER finns inga mätregler för ZBE.
  4. När MER anger ”Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet” skrivs streck i de tre första
  5. När endast à-pris för så kallade regleringspriser infordras, se till exempel 23 Jordförstärkning med inblandningspelare, sätts streck i kolumnen för belopp och mängden 0 anges i kolumnen för mängd. Regleringspris används om erforderlig mängd, såsom stabiliseringsmedel i exemplet, behöver änd- ras efter provning i förhållande till angiven mängd, så kallat kalkylvärde, enligt handlingarna. Om det behövs à-pris för andra arbeten kan en särskild à-prislista upprättas. I sådant fall ska förutsättningarna för utförande av dessa arbeten anges i förfrågningsunderlaget. Denna à-prislista bör också ligga till grund för utvärdering av anbud.

  Så kallad ”fyrstreckare” ska inte användas i andra fall än vad som anges i MER.

  För att ersättning för så kallade ”fyrstreckare” ska ingå i kontrakts- arbetena ska de fyra strecken vara utskrivna i mängdförteckningen.

  Tabellen och övriga tillämpningsanvisningar ska inte återges i in- ledningen till mängdförteckning eftersom MER, när den är förtecknad under AFB.22 i de administrativa föreskrifterna som handling i grupp 6, ingår i förfrågningsunderlaget och kontraktshandlingarna.

  Mängduppgift eller belopp anges endast på lägsta kodnivå. Streck ska inte användas på överordnad nivå.

  Skrivsättet ”Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängd- förteckning” innebär att mängd och mätstorhet ska anges i mängdförteckning, alternativt ska ett belopp infordras. Arbetet ska inte ”fyrstreckas”.

  Enligt AMA AF 07 finns möjligheten att under AFC.113 låta entreprenören efter anfordran kontrollera mängduppgifter. Kontroll ska i sådant fall ske av så kallade oreglerbara mängder. Dessa arbeten anges med OR framför enheten i kolumnen för Enhet, exempelvis ORst.

Visar 1 svar (av 1 totalt)

Etiketter: 

 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämnet.