fbpx

Streck-poster i mängdförteckning

Forum AMA & Mängdreglering Streck-poster i mängdförteckning

 • Inlägg
  jensinho
   Jag har en fråga:

   Vad betyder det när det är streck-poster i mängdförteckningen?

   Det finns väl ett streck, två streck, 3 streck och fyra streck?

  Visar 1 svar (av 1 totalt)
  • Svar
   tessan
   SE
    Det står i början av MER “Skrivsätt i mängdförteckning”.

    Enligt MER kan mängduppgift under aktuell kod och rubrik utelämnas i mängdförteckning i följande fall.

    1. När ersättning för arbetena ingår i ersättning för angivna arbeten under rubriken Allmänna kostnader under PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING.
    2. När det under kod och rubrik i MER framgår att ersättning in- går i ersättning för annan kod och Under sådan ”annan kod och rubrik” framgår det också under Komplettering av er- sättningsregeln att ersättning för annat arbete ingår.
    3. När det under Anmärkning under kod och rubrik i MER fram- går att ersättning ingår i ersättning för annat arbete, till exempel ”Ersättning ingår i ersättning för arbeten där ZBE är åberopad”. Detta innebär att ZBE ska finnas i mängdförteckningen och vara streckad i alla fyra kolumnerna (”fyrstreckad”) samt vara medtagen i den tekniska Enligt MER finns inga mätregler för ZBE.
    4. När MER anger ”Arbete ersätts med ett belopp för hela arbetet” skrivs streck i de tre första
    5. När endast à-pris för så kallade regleringspriser infordras, se till exempel 23 Jordförstärkning med inblandningspelare, sätts streck i kolumnen för belopp och mängden 0 anges i kolumnen för mängd. Regleringspris används om erforderlig mängd, såsom stabiliseringsmedel i exemplet, behöver änd- ras efter provning i förhållande till angiven mängd, så kallat kalkylvärde, enligt handlingarna. Om det behövs à-pris för andra arbeten kan en särskild à-prislista upprättas. I sådant fall ska förutsättningarna för utförande av dessa arbeten anges i förfrågningsunderlaget. Denna à-prislista bör också ligga till grund för utvärdering av anbud.

    Så kallad ”fyrstreckare” ska inte användas i andra fall än vad som anges i MER.

    För att ersättning för så kallade ”fyrstreckare” ska ingå i kontrakts- arbetena ska de fyra strecken vara utskrivna i mängdförteckningen.

    Tabellen och övriga tillämpningsanvisningar ska inte återges i in- ledningen till mängdförteckning eftersom MER, när den är förtecknad under AFB.22 i de administrativa föreskrifterna som handling i grupp 6, ingår i förfrågningsunderlaget och kontraktshandlingarna.

    Mängduppgift eller belopp anges endast på lägsta kodnivå. Streck ska inte användas på överordnad nivå.

    Skrivsättet ”Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängd- förteckning” innebär att mängd och mätstorhet ska anges i mängdförteckning, alternativt ska ett belopp infordras. Arbetet ska inte ”fyrstreckas”.

    Enligt AMA AF 07 finns möjligheten att under AFC.113 låta entreprenören efter anfordran kontrollera mängduppgifter. Kontroll ska i sådant fall ske av så kallade oreglerbara mängder. Dessa arbeten anges med OR framför enheten i kolumnen för Enhet, exempelvis ORst.

   Visar 1 svar (av 1 totalt)

   Etiketter: 

   • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämnet.