fbpx

Svar till: Utspetsning vid rörledning

Forum AMA & Mängdreglering Utspetsning vid rörledning Svar till: Utspetsning vid rörledning

    Maetslusk
    SE
      All utspetsning (både för väg och rör) är för att det inte ska bli en knäck vid övergången mellan berg/jord…så du ska ha utspetsningen som figuren visar dvs minst 3 m från bergkant och ut i jordschakten…nästa fråga är om ni hargjort någon?…du ska ju mängda som det utförs så platsledningen borde kunna svara på hur det utförts