fbpx

Svar till: Utspetsning vid rörledning

Forum AMA & Mängdreglering Utspetsning vid rörledning Svar till: Utspetsning vid rörledning

  Daniel
  SE
   Börja med att läsa vad som står i den utgåva av  AMA / MER som projektet är anslutet till.

   När de kommer till schaktvolymer så är det oftast teoretisk sektion som gäller för att mäta volymer, inte efter hur det är utfört.

   Vad gäller Utspetsning så är det inte säkert att du har rätt att ta betalt för den volymen, läs under kod CBB.3 i MER vad som ingår i ersättning. ( varierar lite beroende på utgåva ).