fbpx

Svar till: Data för tomtgränser

Forum Mätteknik allmänt Data för tomtgränser Svar till: Data för tomtgränser

  Sikaflex
   Jag brukar försöka få tag i nbkn i digitalt format, samt sitplan om det finns. Antingen ringer jag personen som står på nbkn eller ber beställaren att göra det. I nbkn ska ju gränserna vara utredda. En del kommuner har väl även krav att gränsernas koordinater ska framgå i nbkn?

   Om fastigheten är utom planlagt område och ingen riktig nbk finns så brukar jag avgöra från fall till fall. Om byggnaden ska stå i gränsens närhet så skulle jag ta fram förrättningsakten, mäta in rör och sätta ut efter det. Om det är en stor fastighet med långt till gränserna och inga andra omständigheter så kanske man kan anta att byggrätten är generös och byggnadens exakta placering inte är lika viktig.

   Gränserna från fastighetskartan är ju inget man kan lita på men kan vara bra att ha i vissa fall. Går att köpa urklipp på metrias sida. Om du inte har tillgång till dom på annat sätt 😊