fbpx

Geo

Del 14 Visualisera i Google Earth.

Del 14 Visualisera i Google Earth.

14 Visualisera i Google Earth. 14.1 Inställningar i SBG Geo av koordinatsystem Om du redan har gjort inställningar tidigare på ditt projekt kan du gå direkt till 14.2 Google earth använder sig i första hand av absoluta Geocentriskt Kartesiskt (X;Y;Z) samt geodetiskt (longitud, latitud) koordinatsystem på global nivå. Därför måste du först ange vilket lokalt…

Del 13 Transformation, Avsnitt 7: Transformera en pdf-fil 4;

Del 13 Transformation, Avsnitt 7: Transformera en pdf-fil 4;

Del 13 Transformation, Avsnitt 7: Transformera en pdf-fil 4; 13.1 Markering av passpunkter 13.1.1 Snabb överblick innan man klickar vidare Nu är det viktigt att du har i beredskap och öppet passpunktskoordinaterna i geo filen. Det är praktiskt att du har visualiserat dem också i Google Earth (se del 14) Tips: Jag skulle kontrollera först…

Del 12 Transformation, Avsnitt 6: Transformera en pdf-fil 3; (förberedelse)

Del 12 Transformation, Avsnitt 6: Transformera en pdf-fil 3; (förberedelse)

Ibland vill man ta mått och position från en pdf ritninens ritning. Eller så är det de ända du har att utgå ifrån. Tyvärr kan inte Geo vrida en pdf ritning direkt eller konvertera den till geo anpassad fil. AutoCAD har möjligheten att konvertera en .pdf till .dwg ritning men tyvärr är pdf ritningar inte…

11. Del 11. Transformation, Avsnitt 5: Transformera en pdf-fil 2;  (i Google Earth)

11. Del 11. Transformation, Avsnitt 5: Transformera en pdf-fil 2; (i Google Earth)

Nackdelen med Google Earth är att geodetiska koordinaterna är bara en hundra dels sekund vilket motsvarar i Stockholm ca 16 cm i plan. Med andra ord inte godtagbart för markering av fastighetsgränser. Dock kan man om man har bråttom vrida in för grovutsättning för arbetsområdet i samband med etableringen för projektet. Var beredd att anteckna…

10. Del 10. Transformation, Avsnitt 4: Transformera en pdf-fil 1

10. Del 10. Transformation, Avsnitt 4: Transformera en pdf-fil 1

10. Del 10. Transformation, Avsnitt 4: Transformera en pdf-fil 1 Förord Vissa av utsättare har tur, andra har mindre tur. Det beror på vilket företag man hamnar i. Är det ett bra företag är allt ordnat medan ett annat påminner snarare om en inkompetent katastrof där du som nybörjare har oftast endast din egen hjärna…

Del 9 Transformation. Avsnitt 3: Ordna upp en stökig transformerad fil.

Del 9 Transformation. Avsnitt 3: Ordna upp en stökig transformerad fil.

Man kan få panik som nybörjare om man vrider en dwg-ritningen men får en massa rappakalja på skärmen. T.ex. När jag transformerade A-ritningen så fick jag det här: Så man kan tro att transformationen inte lyckades. Men man ska inte ha bråttom med sådana slutsatser. Hur sådana konstiga effekter uppstår beror på vilka program projektören…

Del 8: Transformation av dwg-filer. Avsnitt 2: Upprepa transformation och kontrollera nya ritningen.

Del 8: Transformation av dwg-filer. Avsnitt 2: Upprepa transformation och kontrollera nya ritningen.

I förra artikeln visade jag hur man skaffar ”till-” och ”från-” filer som anger passpunkterna till transformationen. Nu ska vi använda de sparade transformationens parametrar för att vrida andra ritningar. Det finns 2 sätt att transformera. Den ena är snabb, den andra tar längre tid. Vi börjar med denna som är långsammare. Den snabba kan…

Del 7: Transformation. Avsnitt 1: från- och till-filer

Del 7: Transformation. Avsnitt 1: från- och till-filer

7.1 Introduktion 7.1.1 Förord Ett riktigt irriterande moment för en nybörjare är transformation av en ritning. Egentligen ska en projekterare i teorin tillhandhålla ritningar i dwg-format. Dessa ska vara färdigvridna i rätt koordinatsystem och skalade i meter. Tyvärr brukar mindre projekteringsföretag vara dåliga på det. Min erfarenhet säger att arkitekter är sämst på att transformera…

Del 6 – Importera dwg i SBG Geo 2 – Tips

Del 6 – Importera dwg i SBG Geo 2 – Tips

Förord Som nybörjare föreslår jag att alltid testa om en ritning är verkligen tom. Projektörer är mycket olika. En del vet hur man ska jobba mot utsättare medan andra försöker envist rita på sitt sätt och har ett mycket högt högmod mot andra underställda. För oss är det bara gilla läget. En eftertraktad utsättare är…