fbpx

Mängdförteckning eller ritningar?

Forums AMA & Mängdreglering Mängdförteckning eller ritningar?

 • Post
  said
   Hej!

   JAg har en till fråga. På mitt projekt säger MF en sak och ritningarna säger en annan sak.

   Vad är det som gäller?

  Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 15 total)
  • Replies
   tessan
   SE
    Mängdförteckning gäller före ritningar.

    Det kan kännas konstigt, men så är det.

    Maetslusk
    SE
     MF talar om vad som ska utföras…ritningarna hur / var det ska utföras…däremot är mängderna i en MF sällan korrekta utan vid mängdreglerade jobb så räknar vi ju ut dessa enligt de poster som finns i MF…Helt rätt att MF går före ritningar men samtidigt så kompletterar alla handlingar varandra och om man ser att något är fel har man skyldighet att påtala detta
     said
      Tack maetslusk.

      Det finns ju fler underlag typ teknisk beskrivning, AMA/MER, mängdförteckning, administrativa föreskrifter och ritningar.

      om några av dessa går emot varann, finns det någon ordning vad som gäller?

      Maetslusk
      SE
       Ja det finns det såklart…det står i allmänna bestämmelserna vilken ordning som gäller så läs vilka handlingar som är aktuella då ingen skrift är lag…inte ens AMA eller MER

       Detta är taget från AB 04:

       Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande
       ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

       1 kontrakt
       2 ändringar i AB 04 upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter
       3 AB 04
       4 Beställning
       5 anbud
       6 Särskilda mät och ersättningsregler
       7 à-prislista eller prissatt mängdförteckning
       8 kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande
       9 administrativa föreskrifter
       10 ej prissatt mängdförteckning
       11 beskrivningar
       12 ritningar som är stämplade bygghandlingar
       13 övriga handlingar.

       Som du ser är ritningarna lååångt ner i hierarkin…bara rykten har lägre status

       said
        Tack maetslusk! Detta hjälper jättemycket!
        said
         Hej igen!

         Kanske en dum fråga men jag har en sektionsritning för VA som säger 4:1 släntlutning, men i AMA säger det 1:1 släntlutning. Måste jag mängda enligt sektionsritning eller har jag rätt till 1:1?

         JAKOBSAMANI
         none
          Hej Said,

           

          Du ska följa sektionsritningen, AMAs 1:1 får du endast använda dig av om det inte finns angivet någonting annat i bygghandlingarna, det är väldigt ovanligt att det används i praktiken.

           

          Mvh

          Jakob Samani

          Maetslusk
          SE
           Precis som Jakob skriver…du ska följa det som står i bygghandlingen…(ritningar är bygghandlingar…AMA är inte bygghandling om det inte speciellt hänvisas till den )Teknisk beskrivning talar om hur du ska utföra jobbet och då säger den att det ska utföras enligt tex tvärsektioner ELLER enligt AMA XXX.XXX

           I MER står det att du ska använda Släntlutning 1:1 i rörgravar…om inte annat angivits

           BJHA
            1:1 gäller för reglering om beställaren inte skrivit en Omer som kopplar till rätt kod,tex CBB.3111
            tessan
            SE
             Vad är en Omer?
             USB
              Vid upprättade av mängdförteckning ska alla enheter kontrolleras gentemot MER Anläggning. I de fall MER Anläggning frångås ska tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler upprättas, även kallad OMER. En mall, OMER, upprättats för de koder som åberopas.
              Mätaren72
               Hej allihopa, hur mängdar man ifall man har fått en ritning med tvärsektion? Förutom att slänten i ritningen är 1:1, är schakten även spontad, ska man mängda 1:1 eller ska man mängda mot sponten? Entreprenören har lagt fyll mot sponten, mängdar man då olika ifall det int eär specificerad?
               Maetslusk
               SE
                Förstår nog inte frågan riktigt…har entreprenören frångått handlingarna och spontat på eget bevåg?
                Mätaren72
                 Tror inte att det är så att man har frångått handlingarna men är osäker på det.
                 Maetslusk
                 SE
                  om det är ritat spont och E har utfört spont så ska det ju mängdas som spont?…eller så förstår jag inte frågan riktigt…du kan ju inte ha en tvärsektion utan spont om det ska spontas?
                 Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 15 total)
                 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämnet.